Confirmarea investițiilor de către auditor


Confirmarea investițiilor de către auditor

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Biroul de Migratie si Azil solicită confirmarea investițiilor de către un auditor, în cazul :

  • Acordării și prelungirii dreptului de şedere provizorie pentru asociaţii sau acţionarii persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în Republica Moldova:

Dreptul de şedere provizorie se acordă străinului care a efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr.81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător şi este asociat sau acţionar al unor persoane juridice din Republica Moldova.

  • Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă persoanelor cu funcţii de conducere:

Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă li se acordă persoanelor care dețin funcții de conducere și gestionează personalul angajat din subordine în cadrul unui beneficiar solicitant în care, în ultimii 3 ani de gestiune, s-au efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător ori au fost create locuri de muncă.

Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru persoanele cu funcţii de conducere se acordă pe o perioadă stabilită în condițiile prevăzute la art. 361 alin. (3).

În cazul în care beneficiarul solicitant nu întrunește condițiile prevăzute la art. 361 alin. (3), persoanele cu funcție de conducere pot obține drept de ședere provizorie în scop de muncă în conformitate cu prevederile art. 434.

Pentru detalii nu ezitați să ne contactați la:

Tel: +373 69 184 328

E-mail: info@audit-data.md 

Website: audit-data.md

Prima consultație este gratuită !