Ținerea evidenței contabile și fiscale


Ținerea evidenței contabile și fiscale reprezintă puncte cheie ale succesului oricărei companii sau organizații. Aceste procese esențiale asigură o evidență precisă și sistematică a tranzacțiilor financiare, precum și prezentarea la timp a rapoartelor fiscale către autoritățile fiscale. În acest articol vom explora aspectele cheie ale contabilității financiare și fiscale, precum și vom lua cunoștință de termeni tehnici care ne vor ajuta să înțelegem mai bine aceste procese complexe.

Contabilitatea financiară:

Contabilitatea financiară reprezintă un sistem de înregistrare a tranzacțiilor financiare ale unei companii. Aceasta include următoarele aspecte principale:

 • Înregistrările contabile: Toate tranzacțiile financiare sunt înregistrate în jurnale contabile specifice – jurnalul general și jurnalul de vânzări/cumpărări.
 • Bilanțul: Bilanțul contabil reflectă poziția financiară a companiei la un anumit moment în timp. Acesta cuprinde activele, datoriile și capitalul propriu al companiei.
 • Raportul de profit și pierdere: Acest raport arată veniturile și cheltuielile companiei pe o anumită perioadă de timp și determină rezultatul financiar al acesteia.

Contabilitatea fiscală:

Contabilitatea fiscală este un sistem de înregistrare care se concentrează pe plata corectă și la timp a obligațiilor fiscale. Aspectele importante ale contabilității fiscale includ:

 • Raportarea fiscală: Companiile trebuie să prezinte rapoarte fiscale către autoritățile fiscale în anumite intervale de timp. Acestea includ declarații fiscale, TVA și alte formulare fiscale.
 • Reducerile și facilitățile fiscale: Companiile au dreptul la anumite reduceri și facilități fiscale care reduc povara fiscală. Acestea pot include deduceri pentru cercetare și dezvoltare, programe sociale și alte măsuri stimulative.
 • Audit fiscal: Autoritățile fiscale pot efectua verificări ale rapoartelor financiare ale companiei pentru a se asigura că aceasta plătește taxele corect și respectă legislația fiscală.
 • Amortizare: Repartizarea costului activelor pe termen lung pe parcursul duratei lor de viață utilă.
 • Creanță: Facturi neachitate de la clienți, care trebuie incluse în bilanțul companiei.
 • Datorie: Facturi neachitate către furnizori și alte obligații, care sunt de asemenea înregistrate în bilanț.
 • Profit înainte de impozitare: Rezultatul financiar al companiei înainte de a lua în considerare obligațiile fiscale.
 • Rezerve: Suma alocată de companie pentru scopuri specifice, cum ar fi rezerve fiscale sau rezerve pentru cheltuieli viitoare.
 • Declarație fiscală: Prezentarea rapoartelor fiscale în conformitate cu cerințele legale.

Contabilitatea financiară și fiscală joacă un rol crucial în succesul financiar al unei companii. O evidență corectă, înțelegerea termenilor tehnici și respectarea legislației fiscale permit companiilor să gestioneze eficient finanțele și să atingă stabilitatea financiară. Pentru a asigura o contabilitate precisă și pentru a respecta obligațiile fiscale, recomandăm să solicitați serviciile profesionale ale contabililor și consultanților fiscali.