Servicii


Ținerea evidenței contabile și fiscale


Aceast serviciu include o gamă largă de servicii de evidență contabilă, începând cu prelucrarea și sistematizarea documentelor primare și terminând cu pregătirea și prezentarea rapoartelor necesare la inspectoratul fiscal de stat, departamentul de statistică și fondul de asigurări sociale și medicale obligatorii.

Outsourcing


Acest serviciu oferă posibilitatea de a beneficia de servicii de evidență contabilă de un nivel profesional înalt, la un preț accesibil, fără necesitatea unui birou, fără plata impozitului pe salariu, etc, întrucât se plătește doar prețul serviciului solicitat.

Organizarea contabilităţii financiare


De asemenea, oferim servicii de contabilitate de gestiune: contabilitatea organizației nou create sau oferte de cai (modalități) pentru optimizarea contabilitaății în cadrul companiilor deja existente, ceea ce duce la reducerea semnificativă a riscurilor financiare.

Restabilirea evidenței contabile


Acest serviciu vă va ajuta să evitați multe probleme. Restabilirea evidenței contabile se efectuează în întreprinderile în care înregistrările nu au fost întreținute, nu au fost salvate sau au fost organizate în mod necorespunzător, pentru a se evita sancțiuni din partea organelor autorizate de control.