Despre noi


Veți spune aproape sigur, «De ce am nevoie de o organizație de contabilitate? Pot lua un contabil!» Desigur, puteți. Cu toate acestea, pentru start-up-uri este un element esențial al cheltuielilor – remunerațiile contabilului și taxele aferente, locul lui de muncă (mobilier, calculatoare, echipamente de birou), software-ul (1C, consultant), și serviciul lor lunar. Toate acestea se transforma într-un cost decent, care nu aduce profit.

Sau veți spune așa: «De ce să mi se furnizeze servicii de contabilitate? Eu pot duce contabilitatea singur!» Desigur, puteți. Doar că acest lucru vă va consuma mult timp prețios și nervi.

Evidența contabilă este importantă, dar nu aduce nici un profit. Timpul Dvs. are valoare mai mare, cheltuiți-l pe domeniul principal de activitate!  Rămâne cea mai economă (în ceea ce privește timpul și banii) opțiune – utilizarea serviciilor de contabilitate.

Începând cu anul 1998, noi oferim servicii de contabilitate (ținerea și restabilirea evidenței contabile, furnizarea altor servicii de contabilitate) pentru întreprinderi cu toate formele de proprietate, inclusiv companii străine și birouri reprezentative ale acestora. În fiecare an, serviciile de contabilitate au o cerere tot mai mare, ceea ce necesită un lucru continuu a companiei noastre, întru îmbunătățirea calității și service-ului.

Calificarea specialiștilor companiei de contabilitate și monitorizarea constantă a cadrului legislativ, asigură o ținere corectă a evidenței contabile, care se reflectă în minimizarea sancțiunilor din partea autorităților de reglementare, și, desigur, in ducerea unui management financiar sănătos și eficient în cadrul întreprinderii Dumneavoastră.

O evidență contabilă îndeplinită în mod profesional vă oferă posibilitatea de a vă simți pe teren ferm sub picioare și de a vă ocupa doar cu dezvoltarea afacerii Dumneavoastră.

Costul serviciilor contabile depinde numai de numărul de operațiuni și caracteristici ale afacerii Dumneavoastra. Nu sunteți obligat de a utiliza tarife comune tuturor și să plătiți sume pentru care nu a fost s-au menținut lucrări. Și înca un moment important, biroul nostru (cu locuri de parcare convenabil!), este situat în centrul orașului Chișinău.

Ce servicii de contabilitate oferim?

Compania oferă servicii de contabilitate companiilor moldovenești din diverse sectoare ale activității economice. Ne-am angajat să furnizăm servicii complete pentru ținerea evidenței fiscale și de contabilitate.

DOMENII PRINCIPALE

Servicii de contabilitate lunare. Acesta include:

 • obținerea documentelor primare de la client;
 • prelucrarea documentelor primare cu ajutorul soft-ului de contabilitate 1C;
 • verificarea disponibilității și corectitudinea înregistrării documentelor primare, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • posibilitatea de pregătire a ordinelor de plată pentru bancă;
 • pregătirea tuturor documentelor necesare pentru bancă, inclusiv documentelor pentru controlul valutar;
 • pregătirea rapoartelor pentru Inspectoratul Fiscal de Stat;
 • pregătirea rapoartelor pentru Fondul Social;
 • pregătirea rapoartelor pentru birourile de Statistică (înregistrări statistice);
 • elaborarea și întocmirea politicii contabile în scopuri contabile și fiscale;
 • organizarea documentelor;
 • vizite la organizațiile publice pentru a furniza explicații cu privire la rapoartele întocmite și participarea la controalele fiscale.

Scopul muncii noastre – organizarea evidenței contabile, controlul asupra ținerii evidenței contabile, consultanță pe probleme ce țin de domeniul evidenței contabile și fiscale, raportarea în conformitate cu legislația in vigoare.

Rezultatul muncii noastre – un set complet de documente primare privind evidența contabilă pentru perioada trecută.

Restabilirea evidenței contabile și fiscale.

Scopul muncii noastre – restabilirea evidenței contabile pentru perioada, incluzând toate tranzacțiile de afaceri, formarea și ajustarea minuțioasă a evidenței contabile și fiscale și protecția acesteia în organizațiile fiscale și altele.

Rezultatul muncii noastre – restabilirea operațiunilor de afaceri și setul complet format și ajustat a documentației contabile revizuite depus la organizațiile respective.

CLIENȚII NOȘTRI

Compania oferă servicii de contabilitate de înaltă calitate:

 • societăților nou create.
 • organizațiilor deja existente.
 • companiilor cu capital străin.
 • reprezentanțelor și sucursalelor companiilor străine.
 • întreprinzătorilor individuali.

AVANTAJELE NOASTRE

 • sistemul de control în cadrul furnizării de servicii pentru serviciile de contabilitate.
 • Sistemul de securitate a informațiilor
 • Spre deosebire de alte firme de contabilitate prezente pe piață, compania este pe deplin răspunzătoare pentru daunele cu dovezi documentare
 • Costul serviciilor noastre se atribuie la cheltuieli, astfel, diminuați impozitul pe venit.

Specialiștii noștri Vă vor răspunde la toate întrebările, și apoi, împreună cu Dvs vor determina următorii pași în acțiunile suplimentare.

Cooperarea cu noi este garanția serviciilor eficiente și de calitate înaltă.